Hvordan kan du være med til at fastholde mennesker med demens i et aktivt liv?

Følgende fem redskaber kan være med til at sikre, at personer med demens bevarer et aktivt liv:

Tag personligt ansvar: Mennesker med demens har ofte behov for, at der er én, der tager ansvar for, at de dukker op til og kan deltage i aktiviteten. Sørg eksempelvis for, at personen bliver hentet og bragt og har udstyr med.

Løft i flok: At støtte op om mennesker med demens kan kræve en holdindsats. Alle deltagere skal udvise tålmodighed og forståelse for, at personen med demens kan have brug for ekstra vejledning og tid.

Udarbejd en inklusionspolitik: Sæt arbejdet med mennesker med demens i system. Hvis foreningen diskuterer og efterfølgende vedtager, hvordan mennesker med demens skal forblive i klubben, skaber det opmærksomhed på området og dermed større chance for, at de demensramte fastholdes i aktiviteten.

Personcentreret og omsorgsfuld kontakt: Tag udgang – spunkt i, at mennesker med demens er mennesker med selvbestemmelsesret, oplevelser og selvfølelse. Anerkend sygdommen og kommunikér på den syges præmisser.

Skab genkendelighed og trygge rammer: Personer med demens fungerer bedst med rutiner og situationer og mennesker, de kender. Opbyg en regelmæssighed i kontakten og aktiviteterne.