Aktiv med demens er et netværk etableret i 2012 i forbindelse med Socialstyrelsens kampagne, der skulle sprede budskabet om, at personer med demens har behov for hjælp til at bevare et aktivt liv.

Netværket består af ildsjæle og fagfolk samt en lang række foreninger, der tilbyder aktiviteter til seniorer. Netværkets målsætning er at sprede budskabet om, at
– personer med demens har brug for hjælp til at bevare et aktivt liv
– at civilsamfundet bærer et stort ansvar for at fastholde disse mennesker i en aktiv hverdag
– at udvikle informationskampagner, redskaber og metoder forbundet med demens og et aktivt liv.