Første skridt til at hjælpe er at anerkende og tale om sygdommen og de problemer, den kan afstedkomme. Først når tabuet er brudt, og folk omkring den syge er gjort opmærksomme på omstændighederne, er det muligt at imødekomme de behov, som man kan få, når demens griber ind i ens hverdag.

Disse fem redskaber kan være med til at sikre, at der støttes op om mennesker med demens i foreningslivet.