Når mennesker med demens i de tidlige faser er aktive i fritidsinteresser, øges deres livskvalitet gevaldigt. Først og fremmest sikrer det, at de trods sygdom inkluderes og får sjove oplevelser med andre. Men fritidsaktiviteterne gør også, at både fysik og hjerne holdes frisk længere.

Derfor er alles hjælp og støtte vigtig for, at mennesker med demens kan bevare et aktivt liv. Ledere, instruktører og andre i foreningslivet kan spille en afgørende rolle for alle, der lever med demens.